Sunday, November 4, 2012

A Truly Insightful Article by Hifa Asadi


جایگاه زن غیرفارس در مبارزات زنان ایران

هیفاء اسدی


iran-emrooz.net | Sat, 03.11.2012, 22:16

علی‌رغم تاریخ طولانی مبارزات زنان در ایران برای احقاق حقوق مدنی و انسانی خود که عمری به قدمت جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران دارد، این مبارزات آن چنان که باید و شاید به ثمر ننشسته است و در سال ۱۳۵۷ هر آنچه که زنان مبارز تا به آن زمان درو کرده بودند با طوفان انقلاب به یکباره از بین رفت. از آن تاریخ سایه سنگین حکومت انسان‌ستیز و زن‌ستیز جمهوری اسلامی شرایط مساعدی را پدید آورد تا قانون به کمک جامعه مردسالار و سنت زده ایران بشتابد و اوضاع به آن حد برسد که زن و حقوقش نه هیچ جایگاهی در گفتمان سیاسی حاکم بیابد و نه حال و روز بهتری در فرهنگ عامه پیدا کند. این است که مبارزات و مطالبات زنان در ایران هیچ‌گاه در حد یک چالش مدنی و سیاسی جدی گرفته نشده است و توجه جز طیف محدودی از اپوزوسیون را به خود جلب نکرده است.
در این میان کار زنان اقلیت‌های به حاشیه رانده‌شده در ایران بسی سخت‌تر است. مجموعه عرب و ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و... بیش از نیمی از جمعیت ایران امروز را تشکیل می‌دهند و این نصف ایران تماما به حواشی فقر فرهنگی و اقتصادی رانده شده‌اند.
تفاوت‌ها و چندگونگی فرهنگی و زبانی و تاریخی این مردمان را به شکلی ویژه از هموطنان فارس‌شان متمایز می‌کند. تمایزی که نه نظام انسان‌ستیز جمهوری اسلامی پذیرای آن است و نه اپوزیسیون «انسان محور» ایرانی چه در داخل و چه در خارج از ایران به آن ارجی می‌نهد.
در نتیجه این تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان ملت‌های غیرفارس در ایران شرایطی را تجربه می‌کنند که بسیار متفاوت است از آنچه که فعالان حقوق زن تصور می‌کنند و برای تغییرش به مبارزه مشغولند.
البته که نویسنده این سخن از همه خوانندگانش انتظار درک این مفاهیم و شرایط «انتزاعی» را ندارد اما حداقل انتظار از آنان است که طعم تلخ تبعیض و نا برابری را چشیده‌اند و برای «رفع همه اشکال» آن مبارزه می‌کنند.
در اساسنامه‌ها و بیانیه‌ها و تلویزیون‌های این مبارزان آن چه که به وفور یافت می‌شود حرف‌هایی شنیدنی و زیبا از حقوق انسان و برابری و محکومیت تبعیض و ستم جنسی و نژادی است. اما آنگاه که درد تبعیض را برای این دوستان بازگو می‌کنیم و از تفاوتهایمان می‌گوییم و از شرایط سخت مردمانمان، در بهترین حالت شاید کلماتی از باب همدردی و پاره‌ای حرف‌های قشنگ نصیب‌مان می‌شود و وعده نشست‌های بیشتر و فرصت‌های بهتر برای مطرح کردن قضیه زنان‌مان. وعده‌هایی که محقق نمی‌شوند و نشست‌هایی که هیچ وقت برگزار نمی‌گردند. گویا که قرار است امتیاز درک معنای والای انسانیت در انحصار خانم شادی صدر بماند.
مبارزین آزادی و حق و برابری، برای توجیه این دوگانگی حرف و عمل همیشه حرف‌هایی را آماده گفتن دارند که شاید خود نیز به پاسخ آن کم و بیش واقف باشند اما در اینجا من باب روشنگری و و رفع هرگونه شبه به برخی از این حرف‌ها می‌پردازم.
به اعتقاد نویسنده بزرگترین چالش رو در روی هر زن غیرفارس تعامل با زبانی است بیگانه از زبان مادر و قوم و تبارش. شیوه فعلی آموزش زبان فارسی به این زن و به ملیتی که این زن به آن تعلق دارد از نامعمول‌ترین و بی‌ثمرترین روش‌های آموزش یک زبان خارجی به غیر متکلمان به آن است. دختری ۶ ساله را از دامان پدر و مادری عرب به مدرسه می‌کشانند و از او می‌خواهند که بخواند و بنویسد «بابا آب داد» حال انکه این کودک تا نفهمد که این یعنی «البابا اعطانی الماء» هرگز نمی‌تواند نه بخواند و نه بنویسد «بابا آب داد».
همین کودک در حالیکه هنوز در صفحات اول کتاب فارسی اول دبستان دست و پا می‌زند باید پا به پای همکلاسی فارس‌اش به حساب یک و دو و سه مسلط شود در حالیکه شاید تا آخر سال هم نفهمد که یک و دو و سه یعنی همان «واحد واثنان وثلاثة».
دختر عرب روستایی چند سالی را در دبستان در جا می‌زند تا بالاخره به دیگر خواهران و برادران نا موفق خود بپیوندد و عطای درس خواندن به یک زبان خارجی را به لقایش ببخشد و خانه‌نشین فقر و تبعیض فرهنگی شود.
ما از زنان‌مان می‌گوییم که دخترانی بوده‌اند با چنین تجربه‌ای. و وقتی که از چنین تجربه‌ای سخن می‌گوییم به طور حتم در جستجوی مترجمی برای کارهای دوا و درمان‌شان و مراجعات‌شان به بازار و دادگاه و... نیستیم که این ساده‌انگاری و بی‌اهمیت جلوه دادن مساله‌ای‌ است که در حال حاضر بزرگترین مشکل کل جامعه غیرفارس در ایران است. و این مشکل یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی مدافعان حقوق بشر و حقوق زن است و این مساله همانا برداشتن اولین قدم برای رفع همه اشکال تبعیض نژادی در ایران است.
نویسنده اعتقاد دارد که هویت جنسی زن، هویتی مستقل و متمایز از مرد و جامعه و فرهنگ است به این معنا که چیزی جز جنسیت زن او را از مرد متمایز نمی‌کند و لذا مستحق تمام حقوقی است که یک مرد در جامعه و قانون دارد. به این معنا که نه مرد و نه سیستم و جامعه مردسالار هیچگونه حق تعیین تکلیف و «آقایی» بر او را ندارد. با این حال، هویت زن در عین استقلال و تمایز وابسته به فاکتورهای فرهنگی و محیطی است که زن در سایه آنها پرورش یافته است. این است که نمی‌توان با این هویت مستقل از فرهنگ و محیط پیرامونش تعامل کرد. و در عمل نیز چنین کاری ممکن نیست زیرا که هر فرد آیینه فرهنگ مادری خویش است.
یک زن قبل از آنکه زن شود در سال‌های اولیه زندگی خود کودکی است که شخصیت و هویت فردی و اجتماعی خود را از دامان خانواده می‌گیرد. این چنین می‌شود که نگرش و رفتار و عادات یک زن مدرن اروپایی تفاوتی عمیق دارد با همجنس‌اش از روستایی در اصفهان. و این است که زن عرب اهوازی برخاسته از فرهنگ و جامعه‌ای است کاملا متفاوت با فرهنگ فارسی، ترکی و ... مشکلات این زن به دلیل همین تفاوت‌های بسیار، ریشه‌هایی کاملا متفاوت دارد. به این تفاوت‌های فرهنگی که تعاملی متفاوت را از سوی فعالان حقوق زن می‌طلبد باید تفاوت‌های آسیب زده و بیمار ناشی از تبعیض نژادی دولت مرکزی را نیز افزود.
گاهی زن روشنفکر عرب و ترک را به انتقاد می‌گیرند که برای زنان ملتش کاری نمی‌کند و به جای آن به نزاع‌های ناسیونالیستی مشغول است. همه آنچه که تا به اینجا در این نوشتار آمده خود مقدمه‌ای است بر دفاع از روش زن روشنفکر عرب اهوازی برای مبارزه برای احقاق حقوق هم جنس و همزبان‌اش.

سیاست‌های جنسی رژیم ایران و مواد زن‌ستیز قانون اساسی جمهوری اسلامی دست در دست بافت اجتماعی مردسالار همه زنان را فارغ از پیشینه فرهنگی و اجتماعی‌شان مورد هجوم و تبعیض جنسی قرار داده است. در این میان آنچه که از دید مبارزان حقوق زن پنهان می‌ماند و یا نادیده انگاشته می‌شود تبعیض مضاعفی است که زنان ملل غیرفارس از آن رنج می‌برند. تبعیض مضاعف جنسی و نژادی این زنان را بیش از همه اقشار جامعه رنگارنگ ایران مورد ستم و ظلم قرار داده است. این تبعیض مضاعف نتیجه بی‌توجهی به تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی این ملل است. پرداختن به این تفاوت‌ها مجالی جداگانه می‌طلبد و امیدوارم که بتوانم در فرصتی دیگر به تفاوت‌های زنان عرب با همجنسان‌شان از دیگر ملل بپردازم. به هر حال مجموعه این تفاوت‌هاست که به فعالیت‌های زنان غیرفارس رنگی دیگر می‌دهد و اینجاست که چرایی گرایشات هویت‌خواهانه زنان غیر فارس در چارچوب ملی‌گرایی واضح‌تر می‌شود.
زن فارس پس از آنکه حق تحصیل و به تبع آن امتیاز و حق کارکردن و معلم و پزشک و وکیل شدن را گرفته است در پی آن است که استقلال تام و کامل خود را از مفهومی سنتی به اسم «ولی امر» بگیرد و از یوغ بردگی جنسی رها شود و از زیر فشار خشونت خانگی کمر راست کند تا اختیار روان و جسمش را به تمام و کمال در دستان خود گیرد همانگونه که لایق هر انسان آزاد است.
قصه زن عرب اما طنز تلخی است که عمق آن را کسی نمی‌داند جز خود او و همدردان او. آنجا که زن فارس به دنبال استقلال از شوهر و پدر است، زن عرب در آرزوی خلاصی از وضعیتی است که هم خود او را در بر گرفته است و هم شوهر و پدرش را.
وقتی که شوهر بی‌کار است و پدر بی‌پول و مادر و خواهر و برادر گرسنه و بی‌لباس و بی‌امید و بی‌آینده بی‌گمان صحبت از خشونت جنسی و حق سقط جنین و... در حد لطیفه‌ای نا مفهوم برای زن عرب باقی می‌ماند.
بی‌پرده بگویم، هم‌زبان و هم‌فرهنگ و هم‌جنس من از ابتدایی‌ترین حقوق حقه هر انسان محروم است، بر دریایی از نفت زندگی می‌کند اما فرصت‌های عادلانه اجتماعی و فرهنگی از او سلب شده و راه به جایی ندارد و نمی‌داند فردا برایش چه می‌آورد. بخش بزرگی از زنان ملت عرب اهواز به همراه مردان‌شان در شرایطی که حتی در خور چارپایان نیست زندگی می‌کنند. تبعیض سیستماتیک نژادی مثل خوره جان و مال و کودکان این مردم را نشانه رفته است. در خانه امنیت اقتصادی و آرامش روان ندارند و خارج از خانه با سیستمی انسان‌ستیز و فاشیست در تعامل‌اند. در چنین شرایطی زن عرب نه استقلال از شوهر می‌خواهد و نه حق طلاق چرا که به گونه‌ای طنزآلود حتی زیستن نیز حقی شده است که باید برای به دست آوردنش بجنگد.
تبعیض نژادی علیه مردمان غیرفارس با چراغ سبز دولت مرکزی به صورت سیستماتیک در سرزمین‌های مادری‌شان علیه ایشان اعمال می‌شود. در خوزستان - که تا سال ۱۹۳۶ میلادی رسما عربستان خوانده می‌شد - مردم عرب طی بیش از ۸۰ سال همواره از به دست گرفتن امور مدیریتی سرزمین مادری خود محروم بوده‌اند. در سرزمین مادری خویش به دلیل عدم فهم زبان فارسی که ظالمانه توسط رژیم‌های مرکزی بر آنها تحمیل شده است همواره مورد تمسخر و تحقیر مرکز نشینان مهاجر بوده‌اند. این رفتارهای نژادپرستانه و سیاست‌های انسان‌ستیز مرکز با گفتمان نژادپرستانه تاریخ و ادبیات فارسی ترکیبی عالی شده است برای عقب نگاه داشتن مردم عرب و ماندن بی‌گریزشان در پس مدرنیته. پر واضح است که در این میان سهم زن عرب به دلیل جنسیت‌اش و نژادش محرومیت و فقر چند برابر است.
این فقر که در وهله اول سیاسی است زن عرب را - در کنار همجنس‌اش از ملیت‌های ترک و بلوچ و کرد و... - از تحصیل به زبان مادری محروم می‌کند. فرهنگ عقب نگاه داشته شده بومی نیز - به کمک سیاست‌های زن‌ستیز دولت مرکزی- بی‌فایده بودن تحصیل زن را ترویج می‌کند. در این میان نباید تجربه‌های تلخ کودکان غیرفارس را در محیط مدرسه از یاد برد. نگرش و رفتار تحقیرآمیزی که از سوی معلم و مدیر و هم‌کلاسی فارس متوجه دختران و پسران عرب است - و خود نویسنده نیز از آن بی‌نصیب نمانده است- خود مایه دلسردی و بی‌میلی این کودکان به مدرسه و درس است. درس به زبانی که نماینده فرهنگی است که فرهنگ و زبان مادری این کودکان را به باد تحقیر گرفته است.
تحصیل شاید ضامن کار نباشد اما یک زن بدون تحصیلات در ایران شانس کمی برای کار دارد. و البته که زن عرب تقریبا هیچ شانسی ندارد. مقوله وضعیت اقتصادی زنان غیرفارس خود مجالی جدا می‌طلبد و من به همین نکته اکتفا می‌کنم که تحت تاثیر شرایط عمدتا سیاسی حاکم بر جامعه غیرفارس در ایران زنان این ملل از لحاظ اقتصادی همواره متکی بر مردان هستند و فقر اقتصادی گسترده که دست و پای این ملل عقب نگاه داشته شده را بسته است تاثیری دو چندان بر وضعیت زن غیر فارس دارد.
طیف‌های مختلف جنبش زنان در ایران و خارج از کشور از زنان ملل غیر فارس هم راهی و هم خوانی اهداف و سطح مطالبات را طلب می‌کنند و مبارزه برای حقوق ملل به حاشیه رانده شده را امری خارج از حیطه اهتمامات زن به صورت عام می‌دانند. در همین راستا فعالیت‌های هویت طلبانه زنان این ملل را دونی می‌پندارند و ارزش آن را زیر سؤال می‌برند. گویا این نکته واضح تر از روز را نادیده می‌انگارند که در مبارزات حق خواهانه، هخوانی اهداف و مطالبات گروه‌های مبارز فقط در صورت همگونی بستر و خاستگاه آنها میسر است. آنگاه که بستر و شرایط از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد توقع این همخوانی نا بجا و دور از منطق است. زن غیر فارس دقیقا در نتیجه خاستگاه ویژه‌اش، شرایطی متفاوت از زن فارس را تجربه می‌کند. این تجربه متفاوت به تنهایی دلیل لازم و کافی است تا مبارزه زن روشنفکر غیر فارس برای احقاق حقوق هم‌جنس و هم‌تبارش در جریانی به ظاهر متفاوت ریشه گیرد. اینجا من از کلمه «به ظاهر» استفاده می‌کنم تا یاد آور حرفی شوم که عمدتا فعالان حقوق زن تحویل من و هم‌فکرانم می‌دهند. این که ما فریب افکار «ناسیونالیستها» و «پانها» را خورده‌ایم و به جبهه‌ای کشیده شده‌ایم که رزم ما نیست! این حرفها در عین سادگی فکر و اندیشه زن غیر فارس را به استهزاء می‌گیرد و امثال نویسنده را بازیچه دست این جهت و آن حزب می‌شمارد.
مرد غیر فارس اگر از حقوق ملتش حرف بزند به تندروی و خیانت متهم می‌شود و زن غیرفارس اگر حقش را بخواهد توسط این زنان «برابری خواه» دنباله رو و طفیلی خوانده می‌شود. اینجاست که دوگانگی حرف و عمل مبارزان راه «برابری» به شکل غم‌انگیزی نمایان می‌شود. این خانمها یا حقیقت را نمی‌بینند (که از پیشکسوتان و مجربانی چون ایشان بعید است) و یا به مانند اکثریت اپوزیسیون ایرانی هنوز آنقدر بالغ نشده‌اند تا بتوانند از خط قرمز «نژادگرایی» خود عبور کرده، آزادی و برابری را از شکل شعار خارج کنند و آن را از انحصار یک گروه خاص در آورده و برای آحاد مردمان ساکن ایران آن را طلب کنند.
زن عرب برای اینکه منزلت انسانی خود را همتراز با یک زن فارس به دست آورد در ابتدا نیاز دارد تا به همترازی هویتی دست یابد. به این معنا که هویت وی در چارچوب فرهنگ و زبان مستقلش به رسمیت شناخته شود و اجازه یابد تا در این چارچوب که تعریفگر شخصیت و شان انسانی ویژه اوست حرکت کند. زنی که هویت او را از او سلب کرده باشند و مجبور به سانسور فرهنگی خود شود هرگز نمی‌تواند با همجنسش که زبان و فرهنگ خود را با افتخار و بی‌هیچ مانع علم می‌کند برابری کند. چنین زنی، چنین انسانی همواره با خلائی زندگی می‌کند که مانع رشد و تکامل روان و روح او می‌شود و او را از پیش روی سالم باز می‌دارد.
آنچه که زن عرب به دنبال آن است در ابتدا اعتراف به هویت مادری او توسط سیستم حاکم و پذیرش همه تفاوت‌های فرهنگی اوست. آنگاه که حاکمیت و اپوزیسیون این هویت را پذیرفته و به آن ارج نهند شرایطی مساوی برای زن عرب فراهم می‌شود تا در ادامه مبارزاتش به مطالباتی بپردازد که هم اکنون همه هم و غم فعالان حقوق زن است. با تاکید بر این نکته که از ابتداء تا انتها این مبارزه تلاش برای احقاق حقوق بشر است و فعالیت‌های زن غیرفارس برای احقاق حقوق ملتش هرگز نمی‌تواند و نباید جریانی انحرافی محسوب شود، چرا که این جز تقلیل‌شان این زن و مبارزات انسان‌گرای وی و شکستن حرمت انسانیت و حقوق انسانی نیست.
به زعم اغلب گروه‌های مخالف دولت ایران در خارج و داخل، مبارزات هویت‌طلبانه زن غیرفارس گرایشی نژادی و دنباله رو دارد و این البته از اوهام خام و تفسیرهای توجیه‌گرانه این گروه‌هاست که در پی نفی و نادیده انگاشتن هر وجود و هویتی غیر از هویت «خودی» هستند. گرایش فعالان حقوق ملت‌ها اما گرایشی کاملا انسانی است و مبارزات هدفمند ایشان در جهت احقاق حقوق انسانی مللی است که بی‌صدا و بی‌منبر مانده‌اند و کسی نیست تا دردهایشان را فریاد کند.
آنجا که زن فارس به دنبال استقلال از شوهر و پدر است، زن عرب در آرزوی خلاصی از وضعیتی است که هم خود او را در بر گرفته است و هم شوهر و پدرش را.  این است که زن روشنفکر عرب اعتراف به هویت عربی‌اش را طلب می‌کند و در همین راستا حق تحصیل به زبان عربی را - در عین بدیهی و ابتدایی بودنش - برای همجنس هم زبانش فریاد می‌کند شاید که پس از آن امیدی باشد به استقلال اقتصادی او و ... و شاید بعد از آن نوبت همه آن حرف‌های قشنگ و مدرن هم برسد و برای زن عرب تک‌همسری و حق حضانت فرزند و ... تبدیل شود به مساله روزش. 
51 comments:

Anonymous said...

Inspiring story there. What occurred after? Thanks!

Have a look at my blog post; Search Engine Agency

Anonymous said...

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with helpful information to work on. You have performed an impressive process and our whole group might be grateful to you.

Check out my site ... private krankenversicherung online vergleich

Anonymous said...

Hi, i think that i saw you visited my site
so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my website!
I suppose its ok to use a few of your ideas!!

Feel free to visit my weblog privatkrankenkassen

Anonymous said...

Awesome blog! Is your theme custom made or did
you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would
really make my blog stand out. Please let me know where you got your design.
Cheers

Visit my web blog: earn money as an affiliate

Anonymous said...

Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple adjustements would really
make my blog jump out. Please let me know where you got your theme.
Kudos

my webpage: jeans outlet online shop

Anonymous said...

Your method of describing the whole thing in this piece of writing is really
good, every one be able to without difficulty understand
it, Thanks a lot.

Here is my page: krankenversicherung selbstständige vergleich

Anonymous said...

Aw, this was an exceptionally good post.
Taking the time and actual effort to produce a very good article… but what
can I say… I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything done.


Feel free to visit my website; online search engine optimization

Anonymous said...

Asking questions are really nice thing if you are not understanding something entirely, but this article presents nice understanding even.


Also visit my page: kredit ohne schufa seriös

Anonymous said...

Great website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article?
I'd really love to be a part of community where I can get opinions from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!

My web-site ... make money online with clickbank

Anonymous said...

I'm not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

My weblog: original business ideas

Anonymous said...

Hiya! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone 4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able
to fix this issue. If you have any recommendations, please share.
Thanks!

Also visit my web blog - Seo Expert Brisbane
My site > seo web design

Anonymous said...

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I to find It really useful & it helped me out a lot. I'm hoping
to present one thing again and help others such as you helped me.


Here is my website; kredit ohne schufaauskunft seriös

Anonymous said...

Wow, awesome blog format! How lengthy have you been running a blog for?
you made blogging look easy. The overall look of your website
is excellent, let alone the content material!

my page: http://www.cepaxarquia.org/aula/blog/index.php?postid=761

Anonymous said...

What's up it's me, I am also visiting this web site on a regular basis, this website is really fastidious and the viewers are truly
sharing pleasant thoughts.

My webpage :: eil Kredit ohne schufa

Anonymous said...

I every time used to study post in news papers but now as I am
a user of net thus from now I am using net for posts,
thanks to web.

My weblog - Krankenkassen Vergleich

Anonymous said...

Quality posts is the secret to be a focus for the
people to go to see the web page, that's what this web page is providing.

Here is my web site - krankenkasse pkv

Anonymous said...

Thanks for finally talking about > "A Truly Insightful Article by Hifa Asadi" < Liked it!

Here is my homepage :: kredit ohne schufa hartz 4

Anonymous said...

Every weekend i used to pay a visit this web site, as i want enjoyment, for
the reason that this this site conations actually pleasant funny data
too.

Look into my web site: free web hosting no ads

Anonymous said...

When someone writes an paragraph he/she retains the plan of a
user in his/her brain that how a user can be aware of it.
Thus that's why this paragraph is amazing. Thanks!

Stop by my web blog; make money Opportunity

Anonymous said...

Thanks for sharing such a fastidious thinking,
article is good, thats why i have read it entirely

My page ... kredite ohne schufa für selbstäNdige
my webpage: autofinanzierung trotz schufa

Anonymous said...

Appreciate this post. Will try it out.

Here is my web-site ... Online Vergleich Private Krankenversicherung

Anonymous said...

When someone writes an article he/she keeps the thought
of a user in his/her mind that how a user can be
aware of it. So that's why this post is outstdanding. Thanks!

Here is my web site: home equity Loan maryland

Anonymous said...

Hiya very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing .

. I will bookmark your site and take the
feeds additionally? I am satisfied to seek out a lot of helpful information right here in
the publish, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.

. . . . .

Review my webpage make money google

Anonymous said...

In fact when someone doesn't understand then its up to other visitors that they will help, so here it takes place.

Feel free to surf to my web site; refinance mortgage rates bad credit

Anonymous said...

I read this piece of writing fully on the topic of the difference of latest and preceding technologies, it's remarkable article.

Visit my web blog; 12:43 PM

Anonymous said...

Attractive component of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire actually loved account your blog posts.

Any way I will be subscribing to your augment or even I fulfillment you
access consistently rapidly.

Also visit my web page: related web site

Anonymous said...

Couldn’t agree more! at your succeeder

My weblog ... affiliate companies

Anonymous said...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your
point. You obviously know what youre talking about, why waste
your intelligence on just posting videos to your weblog when you could
be giving us something enlightening to read?

Take a look at my website ... visit the following page

Anonymous said...

Please let me know if you're looking for a article author for your weblog. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some articles for your blog
in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
Cheers!

Also visit my web page - More Info Here

Anonymous said...

Right now it appears like Expression Engine is the top blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Also visit my page - visit the following page

Anonymous said...

Hi there! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

Take a look at my homepage Full Statement

Anonymous said...

Hello there, I'm new to blogging and internet sites in general and was wanting to know how you got the "www" included in your web address name? I see your web address, "http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1688688105186183980&postID=6188603319153404802" has the www and my web address looks like, "http://mydomain.com". Do you know how I can change this? I'm using Wordpress platform.
Appreciate it

my web blog :: auto insurance maryland

Anonymous said...

Do you mind if I quote a few of your articles or blog
posts as long as I provide credit and sources back to your weblog: http://www.

blogger.com/comment.g?blogID=1688688105186183980&postID=6188603319153404802.
I most certainly will aslo be certain to give you the proper anchortext
hyperlink using your webpage title: Blogger: Ava Homa.
Please make sure to let me know if this is ok with you.
Thanks!

Feel free to surf to my web-site :: visit the website

Anonymous said...

If you disregarded the Ugg guidelines and wore your boots in water,
or you dropped liquid on your boot, you may have stains along your boots.
There are many types for babies, nevertheless the very top of the favorites list include:
. In addition, if you seem on the labels for the manufacturing site, you really should bear in mind that the labels which exhibit "Manufactured in China"
are authentic, and several others are counterfeits.Also visit my web blog :: プラダ

Anonymous said...

Due to various styles and colors of UGG boots and UGG
shoes, you can match your mood and your clothes.
People of every class and level can simply get these because
their prices are of every range. Delicately wipe it using
a damp material, will not likely brush it fiercely that has a brush,
don't melt away the shoes with boiled water, and use washing detergent and alkaline cleaning fluid to scrub it in the same time.

Look into my website :: グッチ

Anonymous said...

Emu Boots sale around 50%, and if you pay for 2 couples of uk ugg boot, many surplus
treats will probably be offered. There are numerous types
for babies, but the very top from the favorites list include:.
Delicately wipe it by using a damp material, won't brush it fiercely that carries a brush, don't melt away the sneakers with boiled water, and do not use washing detergent and alkaline cleaning fluid to clean
it on the same time.

Visit my blog :: ruivitontsuuhansaifu.com

Anonymous said...

Due to be able to styles and colors of UGG boots and UGG shoes, you are able to match your mood along with your clothes.
These varieties of Ugg Boots Clearance could be found in 2 colors from a store at fine sand at the same time as saying.
Delicately wipe it using a damp material, will not likely brush it
fiercely that has a brush, don't melt away the sneakers with boiled water, and use washing detergent and alkaline cleaning fluid to wash it with the same time.

Here is my homepage - gucci

Anonymous said...

There is really a lot surprise this specific simply just released sorts
are listed below: uggs estimates shoes and
boots mayfair boot styles girls java Highkoo Microsof corporation 5450 fight-style exceptional.
And recollection, they could eventually be willful Worn tedium without situation, so that this graduate can do
their job. Nevertheless, with super delicate ease and convenience, increased desire,
and winter season season approaching, you
can still discover some terrific provides.

My page: シャネル

Anonymous said...

If you disregarded the Ugg guidelines and wore your
boots in water, otherwise you dropped liquid on the boot, you could possibly have stains along your boots.
And recollection, they will often eventually be willful Worn tedium without situation, so
that the graduate are able to do their job. And utilization of the preserving stratum
inside the knock-off is sometimes a easy preventative pelage - not the genuine authenticated guy who is able to conflict users; the assembly is
her toes when her vernacular users of sea boots check inside the U.


Review my blog post ルイヴィトン 財布

Anonymous said...

Emu Boots sale approximately 50%, and if you pay for two couples of
uk uggs, many surplus treats will be offered.

ì (IE: sand, chestnut, chocolate, black) UGG boots. And reproductions may well appearance just as
terrific.

my page - ルイヴィトン 公式

Anonymous said...

Wonderful blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option?
There are so many choices out there that I'm completely confused .. Any suggestions? Thanks a lot!

Also visit my blog post visit the following internet site

Anonymous said...

Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a
look. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Excellent blog and great style and design.

Feel free to surf to my website - best link building services

Anonymous said...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking
about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be
giving us something enlightening to read?

Here is my homepage :: More about the author

Anonymous said...

Do you mind if I quote a small number of your posts as long as I provide credit and sources returning to your site:
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1688688105186183980&postID=6188603319153404802.
I'm going to aslo be certain to give you the appropriate anchor text link using your blog title: Blogger: Ava Homa. Please make sure to let me know if this is acceptable with you. Thanks alot :)

Also visit my blog :: visit the following web site

Anonymous said...

Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.


Feel free to surf to my blog post: Read Even more

Anonymous said...

Howdy are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and
set up my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!

My web page: relevant web-site

Anonymous said...

Hi there would you mind sharing which blog platform
you're working with? I'm going to start my own blog soon but I'm having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking
for something completely unique. P.
S Apologies for getting off-topic but I had to ask!My website: auto insurance for high risk drivers

Anonymous said...

Hello just wanted to give you a quick heads up.
The words in your article seem to be running off the
screen in Internet explorer. I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know.

The style and design look great though! Hope you get the issue
fixed soon. Thanks

Also visit my page :: Page rank backlinks

Anonymous said...

I'm really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any ideas to help fix this issue?

Here is my web blog - best backlinks (http://cubiclerelief.com)

Anonymous said...

Good day! I was interested to know if setting up a
site such your own: http://www.blogger.com/comment.g?
blogID=1688688105186183980&postID=6188603319153404802 is tough to do for inexperienced people?
I have been hoping to create my own website for a while now but have been turned
off mainly because I've always believed it demanded tons of work. What do you think? Thanks alot :)

Also visit my web site; affordable link building ()

Anonymous said...

I create my website for these services, but we hope it will become a good website & services in the future.

custom web app develoment outsourcing

best it outsourcing companies

outsource app development

custom web app